Ontwikkeling en fondsbewaking

Het team van Lysander staat klaar om de belangen van onze klanten te beschermen en ervoor te zorgen dat hun doelstellingen voor de ontwikkeling en fondsbewaking naar verwachting worden gerealiseerd.

We brengen toegevoegde waarde en innovatie naar projecten en treden op namens huurders, kredietverstrekkers en investeerders.

handshake

We behartigen de belangen van huurders, kredietverstrekkers en investeerders die zich bezighouden met ontwikkelingsprojecten en belangrijke inrichtings- of bouwwerkzaamheden die vragen om een combinatie van technische kennis en een begrip van de verplichtingen die zijn vastgelegd in ontwikkelingsovereenkomsten, leenovereenkomsten en huurovereenkomsten.

We beschikken over uitgebreide ervaring met het adviseren van klanten in een vroegtijdig stadium van ontwikkelingsmogelijkheden, het assisteren van hun juridische adviseurs en het verwerven van inzicht in de zakelijke aspecten van ontwikkelingsprojecten en manieren waarop de risico’s het beste kunnen worden teruggedrongen. We zorgen ervoor dat onze klanten overeenkomsten aangaan met een duidelijk begrip van de verplichtingen en beoogde resultaten. Dat doen we door het vastleggen van de gewenste kwaliteit, het programma en de kosten. We bewaken we de voortgang en brengen objectieve rapportage uit tot en met de succesvolle voltooiing en oplevering. Dit stelt ons in staat om risico’s te identificeren die van invloed kunnen zijn op de investeringswaarde, de operationele activiteiten en de kosten. Ons deskundige team zal gedurende het hele bouwproces met u samenwerken. Dat geldt voor projecten van elke omvang in alle sectoren.

We leveren diensten voor ontwikkeling en fondsbewaking aan:

HUURDERS

Als gebruiker of bewoner wilt u dat uw pand volledig aan uw eisen voldoet, van hoge kwaliteit is en dat alle voorzieningen naar behoren werken. En met het oog op de bedrijfscontinuïteit moet het project ook op tijd worden voltooid. Verder moet het gebouw ook klaar zijn voor uw eigen installaties en apparatuur. We hebben voor diverse huurders gewerkt. Dat ging om alles van sterk geautomatiseerde sorteerfaciliteiten en gebouwen met meerdere eenheden tot kantoor- en winkelinrichtingen. We voorzien huurders van vakkundig advies, lossen problemen op en bieden hen gemoedsrust.

KREDIETVERSTREKKERS

Als kredietverstrekker is het belangrijk dat alles wat van invloed kan zijn op uw vermogen om uw vermogen te herwinnen nauwlettend wordt bewaakt. We helpen kredietverstrekkers om gefundeerde beslissingen te nemen door de risico’s te evalueren en een strategie voor risicoreductie voor te dragen. Wat de duur van de financieringsverbintenis betreft is er vaak sprake van een specifieke nadruk op de bouwfase en de onmiddellijke periode na de bouw. We zijn vertrouwd met de verscheidenheid aan kredietfaciliteiten die op de markt beschikbaar zijn en de verwachtingen van zowel de leners als kredietverstrekkers.

INVESTEERDERS

We begrijpen de risico’s die verbonden zijn aan het behoud van de investeringswaarde bij het aangaan van overeenkomsten voor de aankoop van nieuwbouw. We leveren advies in een vroegtijdig stadium, wanneer de onderhandelingen nog gaande zijn. We bieden daarnaast bewaking gedurende de hele levensduur van een project om de investering te beschermen.

Rekening houdend met uw directe blootstelling aan zakelijke risico’s en uw langetermijnbelang in het opgeleverde vastgoed richten we onze focus niet alleen op de directe bouwrisico’s en aantrekkelijkheid voor de markt, maar ook op duurzame investeringen met een helder begrip van uw exit-strategie voor het vastgoed.

Hebt u een project in gedachten? We horen graag van u! Bel 01483 527811 of e-mail ons.