Kostenbeheer

Een optimaal rendement op vastgoed vraagt om het juiste evenwicht tussen het handhaven van kwaliteit, het behoud van inkomsten en het investeren in mogelijkheden om toegevoegde waarde te creëren.

We voorzien vastgoedbeheerders van strategisch advies over aspecten als huurkwesties, haalbaarheidsstudies en het beheer van werkzaamheden.

Lysander Cost Management
Lysander Cost Management 2

Door proactief beheer van de bouwkosten van het haalbaarheidsstadium tot de eindafrekening en hechte samenwerking met onze klanten maximaliseren de toegevoegde waarde en minimaliseren we de risico’s. Onze uiterst ervaren kostenbeheerders voorzien onze klanten van het specialistische advies en de oplossingen die ze nodig hebben om hun zakelijke doelstellingen te realiseren.

Onze dienst voor kostenbeheer scharniert op technische expertise, samenwerking en zakelijk inzicht. Of u nu bezig bent met de ontwikkeling van nieuwbouw of werkzaamheden uitvoert aan een bestaand gebouw, onze dienstverlening begint altijd met een grondige evaluatie van uw projectdoelstellingen. We stemmen onze haalbaarheids- en inkoopstrategie af op uw budget en uw begrip en acceptatie van de risico’s, zodat uw project tegen de meest gunstige kosten wordt uitgevoerd en de resultaten aan uw verwachtingen voldoen. We identificeren, beheren en minimaliseren de bouwkosten en gerelateerde risico’s tijdens elke projectfase, van het conceptvoorstel tot de eindafrekening.

Onze kostenbeheerders vormen de kern van ons professionele team. Zij werken samen met het ontwerpteam en ketenpartners om de ontwerpselectie- en efficiëntie in goede banen te leiden, toegevoegde waarde te creëren, de risico’s terug te dringen en zekerheid te bieden.

We bieden onze klanten een speciale dienst voor kostenplanning en kostenbeheer voor elke fase van de levenscyclus van een project. We maken gebruik van de laatste stand der techniek op het gebied van modellering van de bouwkosten, levenscycluskosten, waardebeheer en risicobeheer. Dit helpt u om optimale waarde te creëren en grip te houden op de risico’s.
Nieuwe technologieën, materialen en systemen staan aan de basis van innovatie binnen de bouwsector. Indien op juiste wijze beheerd kunnen deze een sterke invloed uitoefenen op de functionaliteit en bijdragen aan een reductie van de bouw- en exploitatiekosten en de impact van het project op het milieu. Dankzij ons begrip van moderne technische en bouwprojecten zijn we goed gepositioneerd om klanten te adviseren over de manier waarop deze ontwikkelingen een project ten goede kunnen komen.

We nemen de tijd om inzicht te verwerven in uw projectdoelstellingen en verwachtingen alvorens een projectaanpak voor u te ontwikkelen. Ons belangrijkste doel daarbij is om u aan een maximaal rendement op uw investering te helpen.

Hebt u een project in gedachten? We horen graag van u! Bel 01483 527811 of e-mail ons.